لیست طرح درسهای تایید شده
جستجو
نام درس نام نام خانوادگی مدرس
رشته تحصیلی سال تحصیلی

149 رکورد
# عنوان درس نام و نام خانوادگی مدرسرشته تحصیلیسال تحصیلینیم سال تحصیلیword pdf
1تئوری میکروبیولوژی محیط
راحله کوجلو
بهداشت محیط
1396
اول
Download
Download
2میکروبیولوژی محیط
راحله کوجلو
بهداشت محیط

اول
Download
Download
3پرستاری بهداشت مادران - نوادان
ندا اکبری نساجی
پرستاری
1396
اول
Download
Download
4اصول و مبانی جامعه شناسی
هایده قجری
کاردانی بهداشت خانواده
1396
اول
Download
Download
5پرستاری بزرگسالان- سالمندان 1
سعیده الهامی
پرستاری
1396
اول
Download
Download
6فوریت های محیطی
سعیده الهامی
فوریت های پزشکی
1396
اول
Download
Download
7فوریت های پزشکی
سعیده الهامی
اتاق عمل
1396
اول
Download
Download
8اصول کمک های اولیه
سعیده الهامی
هوشبری
1396
اول
Download
Download
9آشنایی با بیماری های داخلی
سعیده الهامی
اتاق عمل
1396
اول
Download
Download
10:آشنایی با بیماری های داخلی و جراحی
سعیده الهامی
هوشبری
1396
اول
Download
Download
11فوریت های داخلی(1)
سعیده الهامی
فوریت های پزشکی
1396
اول
Download
Download
12دانش خانواده و جمعیت
هایده قجری
بهداشت عمومی
1396
اول
Download
Download
13فارسی عمومی
سارا جاویدمظفری
کاردانی مبارزه با بیماری ها
1395
دوم
Download
Download
14اصول مدیریت
جمشید بهمئی
فناوری اطلاعات سلامت
1395
دوم
Download
Download
15زبان عمومی
ندا رهی شهرکی
بهداشت عمومی
1395
دوم
Download
Download
16پرستاری بزرگسالان سالمندان 1
سارا سیار
پرستاری
1395
دوم
Download
Download
17: بهداشت 1
ساسان قربانی کلخواجه
پزشکی
1395
دوم
Download
Download
18مفاهیم پایه پرستاری
مریم حیدری
پرستاری
1395
دوم
Download
Download
19کار آموزی بزرگسالان-سالمندان(2) گروه سوم
زهرا گرجیان
پرستاری
1395
دوم
Download
Download
20کار آموزی بزرگسالان-سالمندان(2) گروه دوم
زهرا گرجیان
پرستاری
1395
دوم
Download
Download
21کار آموزی بزرگسالان-سالمندان(2) گروه اول
زهرا گرجیان
پرستاری

دوم
Download
Download
22بزرگسالان و سالمندان (3)- عفونی
زهرا گرجیان
پرستاری
1395
دوم
Download
Download
23بهداشت فردی و همگانی
هایده قجری
کاردانی اتاق عمل
1395
دوم
Download
Download
24بهداشت دانش آموزان و مدارس
هایده قجری
کاردانی بهداشت خانواده
1395
دوم
Download
Download
25اصول و مبانی جامعه شناسی
هایده قجری
کاردانی سلامت دهان
1395
دوم
Download
Download
26بیوشیمی
مریم عادلی پور
پرستاری
1395
دوم
Download
Download
27آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 1
مریم عادلی پور
علوم آزمایشگاهی
1395
دوم
Download
Download
28بیوشیمی پزشکی 1
مریم عادلی پور
علوم آزمایشگاهی
1395
دوم
Download
Download
29بررسی وضعیت سلامت
زهرا گرجیان
پرستاری
1395
دوم
Download
Download
30واژه شناسی پزشکی
زهرا گرجیان
هوشبری
1395
دوم
Download
Download
12345>>>
 ثبت طرح درس
                      
_____________________
ثبت نام ویژه اساتید
    

 

 
_____________________

         

 راهنمای تدوین طرح درس 

_____________________

       
راهنمای سامانه طرح درس اساتید


_____________________

         
     دانلود فایل داوری


_____________________

        
    دانلود فرم طرح درس


_____________________


      _____________________


        _____________________


_____________________


   
Guest (aumsguest)


مجری سایت : شرکت سیگما