لیست طرح درسهای تایید شده
جستجو
نام درس نام نام خانوادگی مدرس
رشته تحصیلی سال تحصیلی

284 رکورد
# عنوان درس نام و نام خانوادگی مدرسرشته تحصیلیسال تحصیلینیم سال تحصیلیword pdf
1آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 1
مریم عادلی پور
علوم آزمایشگاهی
1396
دوم
Download
Download
2بیوشیمی پزشکی 1
مریم عادلی پور
علوم آزمایشگاهی
1396
دوم
Download
Download
3بیوشیمی
مریم عادلی پور
اتاق عمل
1396
دوم
Download
Download
4پرستاری بزرگسالان/ سالمندان 1
سیار
پرستاری
1396
دوم
Download
Download
5بیوشیمی
مریم عادلی پور
پرستاری
1396
دوم
Download
Download
6آشنایی با بیماری های داخلی
سیار
علوم آزمایشگاهی
1396
دوم
Download
Download
7بیماری های داخلی و جراحی (1) کلیه و مجاری ادرار- آب و الکترولیت
زهرا گرجیان
هوشبری
1396
دوم
Download
Download
8آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت های آن (کلیه)
زهرا گرجیان
اتاق عمل
1396
دوم
Download
Download
9کارآموزی پرستاری بزرگسالان- سالمندان 2( بخش جراحی) گروه دوم
سعیده الهامی
پرستاری
1396
دوم
Download
Download
10کارآموزی پرستاری بزرگسالان- سالمندان 2( بخش جراحی) گروه اول
سعیده الهامی
پرستاری
1396
دوم
Download
Download
11بیماری شناسی اختصاصی(2)
سعیده الهامی
فناوری اطلاعات سلامت
1396
دوم
Download
Download
12آشنایی با بیماری های داخلی
سعیده الهامی
اتاق عمل
1396
دوم
Download
Download
13فوریت داخلی (2)(تئوری-عملی)
سعیده الهامی
پرستاری
1396
دوم
Download
Download
14مراقبت های پرستاری در منزل(تئوری-عملی)
سعیده الهامی
پرستاری
1396
دوم
Download
Download
15کارآموزی فوریت های داخلی (1)
سعیده الهامی
فوریت های پزشکی
1396
دوم
Download
Download
16پرستاری بزرگسالان- سالمندان 3
سعیده الهامی
پرستاری
1396
دوم
Download
Download
17پرستاری بزرگسالان- سالمندان 1
سعیده الهامی
پرستاری
1396
دوم
Download
Download
18کارآموزی نشانه شناسی و معاینات بدنی(گروه دوم)
زهرا گرجیان
فوریت های پزشکی
1396
دوم
Download
Download
19کارآموزی نشانه شناسی و معاینات بدنی(گروه اول)
زهرا گرجیان
فوریت های پزشکی
1396
دوم
Download
Download
20فرایند یادگیری واصول آموزش به بیمار
صبریه خزنی
پرستاری
1396
دوم
Download
Download
21اصول و فنون مراقبت (تئوری + عملی)
زهرا گرجیان
فوریت های پزشکی
1396
دوم
Download
Download
22اصول و مهارت های پرستاری (عملی)
زهرا گرجیان
پرستاری
1396
دوم
Download
Download
23اصول و مهارت های پرستاری (تئوری)
زهرا گرجیان
پرستاری
1396
دوم
Download
Download
24بررسی وضعیت سلامت (تئوری+عملی)
زهرا گرجیان
پرستاری
1396
دوم
Download
Download
25پرستاری بزرگسالان سالمندان(3) عفونی
زهرا گرجیان
پرستاری
1396
دوم
Download
Download
26پرستاری کارآموزی بزرگسالان و سالمندان (1) جراحی
زهرا گرجیان
پرستاری
1396
دوم
Download
Download
27واژه شناسی پزشکی
زهرا گرجیان
هوشبری
1396
دوم
Download
Download
28کارآموزی کودک سالم
میترا بذرافشان
پرستاری
1396
دوم
Download
Download
29اصول و کلیات خدمات بهداشتی
میترا بذرافشان
کاردانی بهداشت خانواده
1396
دوم
Download
Download
30مدیریت مرکز سلامت
میترا بذرافشان
کاردانی سلامت دهان
1396
دوم
Download
Download
12345678910>>>
 ثبت طرح درس
                      
_____________________
ثبت نام ویژه اساتید
    

 

 
_____________________

         

 راهنمای تدوین طرح درس 

_____________________

       
راهنمای سامانه طرح درس اساتید


_____________________

         
     دانلود فایل داوری


_____________________

        
    دانلود فرم طرح درس


_____________________


      _____________________


        _____________________


_____________________


   
Guest (aumsguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما