لیست طرح درسهای تایید شده
جستجو
نام درس نام نام خانوادگی مدرس
رشته تحصیلی سال تحصیلی

290 رکورد
# عنوان درس نام و نام خانوادگی مدرسرشته تحصیلیسال تحصیلینیم سال تحصیلیword pdf
1آشنایی با سازمان های امدادی
جمشید بهمئی
فوریت های پزشکی
1396
دوم
Download
Download
2بهداشت سالمندان
جمشید بهمئی
کاردانی بهداشت خانواده
1396
دوم
Download
Download
3حسابداری
جمشید بهمئی
فناوری اطلاعات سلامت
1396
دوم
Download
Download
4اقتصاد بهداشت
جمشید بهمئی
بهداشت عمومی
1396
دوم
Download
Download
5فوریت های پزشکی در بلایا فوریت های پزشکی در بلایا
جمشید بهمئی
فوریت های پزشکی
1396
دوم
Download
Download
6اصول مدیریت
جمشید بهمئی
فناوری اطلاعات سلامت
1396
دوم
Download
Download
7آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 1
مریم عادلی پور
علوم آزمایشگاهی
1396
دوم
Download
Download
8بیوشیمی پزشکی 1
مریم عادلی پور
علوم آزمایشگاهی
1396
دوم
Download
Download
9بیوشیمی
مریم عادلی پور
اتاق عمل
1396
دوم
Download
Download
10پرستاری بزرگسالان/ سالمندان 1
سیار
پرستاری
1396
دوم
Download
Download
11بیوشیمی
مریم عادلی پور
پرستاری
1396
دوم
Download
Download
12آشنایی با بیماری های داخلی
سیار
علوم آزمایشگاهی
1396
دوم
Download
Download
13بیماری های داخلی و جراحی (1) کلیه و مجاری ادرار- آب و الکترولیت
زهرا گرجیان
هوشبری
1396
دوم
Download
Download
14آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت های آن (کلیه)
زهرا گرجیان
اتاق عمل
1396
دوم
Download
Download
15کارآموزی پرستاری بزرگسالان- سالمندان 2( بخش جراحی) گروه دوم
سعیده الهامی
پرستاری
1396
دوم
Download
Download
16کارآموزی پرستاری بزرگسالان- سالمندان 2( بخش جراحی) گروه اول
سعیده الهامی
پرستاری
1396
دوم
Download
Download
17بیماری شناسی اختصاصی(2)
سعیده الهامی
فناوری اطلاعات سلامت
1396
دوم
Download
Download
18آشنایی با بیماری های داخلی
سعیده الهامی
اتاق عمل
1396
دوم
Download
Download
19فوریت داخلی (2)(تئوری-عملی)
سعیده الهامی
پرستاری
1396
دوم
Download
Download
20مراقبت های پرستاری در منزل(تئوری-عملی)
سعیده الهامی
پرستاری
1396
دوم
Download
Download
21کارآموزی فوریت های داخلی (1)
سعیده الهامی
فوریت های پزشکی
1396
دوم
Download
Download
22پرستاری بزرگسالان- سالمندان 3
سعیده الهامی
پرستاری
1396
دوم
Download
Download
23پرستاری بزرگسالان- سالمندان 1
سعیده الهامی
پرستاری
1396
دوم
Download
Download
24کارآموزی نشانه شناسی و معاینات بدنی(گروه دوم)
زهرا گرجیان
فوریت های پزشکی
1396
دوم
Download
Download
25کارآموزی نشانه شناسی و معاینات بدنی(گروه اول)
زهرا گرجیان
فوریت های پزشکی
1396
دوم
Download
Download
26فرایند یادگیری واصول آموزش به بیمار
صبریه خزنی
پرستاری
1396
دوم
Download
Download
27اصول و فنون مراقبت (تئوری + عملی)
زهرا گرجیان
فوریت های پزشکی
1396
دوم
Download
Download
28اصول و مهارت های پرستاری (عملی)
زهرا گرجیان
پرستاری
1396
دوم
Download
Download
29اصول و مهارت های پرستاری (تئوری)
زهرا گرجیان
پرستاری
1396
دوم
Download
Download
30بررسی وضعیت سلامت (تئوری+عملی)
زهرا گرجیان
پرستاری
1396
دوم
Download
Download
12345678910>>>
 ثبت طرح درس
                      
_____________________
ثبت نام ویژه اساتید
    

 

 
_____________________

         

 راهنمای تدوین طرح درس 

_____________________

       
راهنمای سامانه طرح درس اساتید


_____________________

         
     دانلود فایل داوری


_____________________

        
    دانلود فرم طرح درس


_____________________


      _____________________


        _____________________


_____________________


   
Guest (aumsguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما