لیست طرح درسهای تایید شده
جستجو
نام درس نام نام خانوادگی مدرس
رشته تحصیلی سال تحصیلی

238 رکورد
# عنوان درس نام و نام خانوادگی مدرسرشته تحصیلیسال تحصیلینیم سال تحصیلیword pdf
1آناتومی سر و گردن
فیروزه نیازوند
پزشکی
1396
اول
Download
Download
2بافت شناسی
فیروزه نیازوند
پزشکی
1396
اول
Download
Download
3جنین شناسی
فیروزه نیازوند
پزشکی
1396
اول
Download
Download
4سیستم های اطلاع رسانی پزشکی
محبوبه ممتازان
هوشبری
1396
اول
Download
Download
5فناوری اطلاعات در پرستاری
محبوبه ممتازان
پرستاری
1396
اول
Download
Download
6فناوری اطلاعات در اتاق عمل
محبوبه ممتازان
اتاق عمل
1396
اول
Download
Download
7سازماندهی دانش 2
محبوبه ممتازان
کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
1396
اول
Download
Download
8اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه
کمیل
علوم آزمایشگاهی
1396
اول
Download
Download
9بهداشت پرتوها و حفاظت
سمیه رحیمی
بهداشت محیط
1396
اول
Download
Download
10اصول برنامه ریزی بهداشتی
جمشید بهمئی
بهداشت عمومی
1396
اول
Download
Download
11آناتومی 1
آزاده کرمی
هوشبری
1396
اول
Download
Download
12آشنایی با ابزار و تجهیزات اتاق عمل
آزاده کرمی
اتاق عمل
1396
اول
Download
Download
13بهداشت محیط 1(بهداشت آب)
سمیه رحیمی
بهداشت عمومی
1396
اول
Download
Download
14کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ی
سمیه رحیمی- دکتر رامین طبیبی
بهداشت محیط
1396
اول
Download
Download
15کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ی
سمیه رحیمی- رامین طبیبی
بهداشت محیط

اول
Download
Download
16بیمه و نظام های پرداخت در نظام سلامت
جمشید بهمئی
فناوری اطلاعات سلامت
1396
اول
Download
Download
17روش تحقیق در علوم پزشکی
ارغوان افرا
هوشبری
1396
اول
Download
Download
18روش تحقیق در اتاق عمل
ارغوان افرا
اتاق عمل
1396
اول
Download
Download
19کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ی کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ی کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ی
سمیه رحیمی
بهداشت محیط

اول
Download
Download
20آشنایی با بیماری های داخلی(مبحث قلب و ENT)
مریم حیدری
اتاق عمل
1396
اول
Download
Download
21بیماری شناسی 1
مریم حیدری
فناوری اطلاعات سلامت
1396
اول
Download
Download
22کارآموزی پرستاری بزرگسالان سالمندان (1)- گروه دوم
زهرا گرجیان
پرستاری
1396
اول
Download
Download
23مفاهیم پایه پرستاری
مریم حیدری
پرستاری
1396
اول
Download
Download
24کارآموزی پرستاری بزرگسالان سالمندان (1)- گروه اول
زهرا گرجیان
پرستاری
1396
اول
Download
Download
25بزرگسالان سالمندان2(مبحث تنفس)
مریم حیدری
پرستاری
1396
اول
Download
Download
26بررسی وضعیت سلامت
زهرا گرجیان
پرستاری
1396
اول
Download
Download
27نشانه شناسی و معاینات بدنی
زهرا گرجیان
فوریت های پزشکی
1396
اول
Download
Download
28نشانه شناسی و معاینات بدنی
زهرا گرجیان
فوریت های پزشکی
1396
اول
Download
Download
29نشانه شناسی و معاینات بالینی
زهرا گرجیان
هوشبری
1396
اول
Download
Download
30نشانه شناسی و معاینات بالینی
زهرا گرجیان
هوشبری
1396
اول
Download
Download
12345678>>>
 ثبت طرح درس
                      
_____________________
ثبت نام ویژه اساتید
    

 

 
_____________________

         

 راهنمای تدوین طرح درس 

_____________________

       
راهنمای سامانه طرح درس اساتید


_____________________

         
     دانلود فایل داوری


_____________________

        
    دانلود فرم طرح درس


_____________________


      _____________________


        _____________________


_____________________


   
Guest (aumsguest)


مجری سایت : شرکت سیگما