لیست طرح درسهای تایید شده
جستجو
نام درس نام نام خانوادگی مدرس
رشته تحصیلی سال تحصیلی

325 رکورد
رديف عنوان درس نام و نام خانوادگی مدرسرشته تحصیلیسال تحصیلینیم سال تحصیلیword pdf
1مدیریت در هوشبری
میترا بذرافشان
هوشبری
1397
اول
Download
Download
2کلیات بهداشت
میترا بذرافشان
بهداشت عمومی
1397
اول
Download
Download
3آشنایی با سازمان های امدادی
میترا بذرافشان
فوریت های پزشکی
1397
اول
Download
Download
4بیمه و نظام های پرداخت در سلامت
میترا بذرافشان
فناوری اطلاعات سلامت
1397
اول
Download
Download
5اقتصاد
میترا بذرافشان
بهداشت محیط
1397
اول
Download
Download
6آشنایی با ساختار و برنامه های نظام سلامت
میترا بذرافشان
فناوری اطلاعات سلامت
1397
اول
Download
Download
7آزمایشگاه هورمون شناسی
مریم عادلی پور
علوم آزمایشگاهی
1397
اول
Download
Download
8هورمون شناسی
مریم عادلی پور
علوم آزمایشگاهی
1397
اول
Download
Download
9بیوشیمی عمومی
مریم عادلی پور
علوم آزمایشگاهی
1397
اول
Download
Download
10آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 2
مریم عادلی پور
علوم آزمایشگاهی
1397
اول
Download
Download
11بیوشیمی پزشکی 2
مریم عادلی پور
علوم آزمایشگاهی
1397
اول
Download
Download
12کارآموزی پرستاری بزرگسالان سالمندان (1)- گروه اول جراحی
زهرا گرجیان
پرستاری
1397
اول
Download
Download
13تصفیه فاضلاب
راحله کوجلو
بهداشت محیط
1397
اول
Download
Download
14فیزیولوژی سلول
سحر گلابی
پزشکی
1397
اول
Download
Download
15فیزیولوژی تنفس
سحر گلابی
پزشکی
1397
اول
Download
Download
16تغذیه کاربردی تغذیه کاربردی
مهشید نقاش پور
بهداشت عمومی
1397
اول
Download
Download
17بهداشت مواد غذایی
راحله کوجلو
بهداشت عمومی
1397
اول
Download
Download
18فیزیولوژی گوارش
سحر گلابی
پزشکی
1397
اول
Download
Download
19پرستاری بزرگسالان/ سالمندان 1
سارا سیار
پرستاری
1397
اول
Download
Download
20پرستاری بزرگسالان/ سالمندان 3
سارا سیار
پرستاری
1397
اول
Download
Download
21فوریت های داخلی(1)
سارا سیار
فوریت های پزشکی
1397
اول
Download
Download
22میکروبیولوژی محیط
راحله کوجلو
بهداشت محیط
1397
اول
Download
Download
23اصول کلی تغذیه
مهشید نقاش پور
پزشکی
1397
اول
Download
Download
24کاربرد بیوتکنولوژی در بهداشت محیط
راحله کوجلو
بهداشت محیط
1397
اول
Download
Download
25اصول پرستاری و کار در اتاق عمل
ساجده موسوی اصل
اتاق عمل
1397
اول
Download
Download
26پرستاری بیماری های کودکان
ساجده موسوی اصل
پرستاری
1397
اول
Download
Download
27اصول مراقبت در اتاق بهبودی
ساجده موسوی اصل
اتاق عمل
1397
اول
Download
Download
28مراقبت های پس از بیهوشی
ساجده موسوی اصل
هوشبری
1397
اول
Download
Download
29تغذیه و تغذیه درمانی
مهشید نقاش پور
پرستاری
1397
اول
Download
Download
30اورژانس مقدماتی
سعیده الهامی
پرستاری
1397
اول
Download
Download
12345678910...>>>
 ثبت طرح درس
                      
_____________________
ثبت نام ویژه اساتید
    

 

 
_____________________

         

 راهنمای تدوین طرح درس 

_____________________

       
راهنمای سامانه طرح درس اساتید


_____________________

         
     دانلود فایل داوری


_____________________

        
    دانلود فرم طرح درس


_____________________


      _____________________


        _____________________


_____________________